Höstens utflykter

Linnebjer naturreservat 23/10-18

Anmälningslista finns i caféterian eller fråga efter Raad:  raad.qaryaqus@lundsfontanhus.se
Antal: 7 + 7 reserver
Vi åker kl. 10!

utflykt

Lunds Fontänhus
Kävlingevägen 15
222 40 Lund
Telefon: 046-120195
info@lundsfontanhus.se
Orgnr: 802456-4893

Tema av Anders Norén