JA!

Joint Attention (JA!)

Ett samverkansprojekt som vi just nu skickar in till Allmänna arvsfonden!

I projektet vill vi på Lunds Fontänhus, kulturarbetare och målgruppen människor med psykisk ohälsa arbeta tillsammans med teater, musik, dans och skrivande mot ett gemensamt mål i formen av alltifrån en teaterföreställning till nylanserade låtar på Spotify. Målet är såväl en meningsfull vardag som   och stöd för individen att finna få, och behålla en arbetsplats. 

Hur vill vi jobba i projektet?

  1. KUR 2.0: Utveckling av KUR begreppet (kultur understöd rehabilitering). Kreativa grupprocesser som sker på daglig basis efter den enskilde individens behov och förutsättningar vars syfte är att skapa struktur, ge sammanhang och funktion för den som väljer att medverka. Fokuset ligger på att skapa, snarare än att uppleva kultur. 
  2. ISA-Linjen: Ett strukturerat arbete som bygger på metoderna IPS och SEd vars syfte är att hjälpa den enskilde individen till att finna-få-behålla ett arbete. Stödet i ISA-Linjen är både individuellt och gruppbaserat.
  3. JA!: Skapandet av presentationer och utställningar genom kreativa grupprocesserna vars syfte är att ge kunskap och information om vad psykisk ohälsa kan innebära och bygga broar till en större förståelse mot ett omgivande samhälle. Arbetet sker i samverkan mellan deltagare och kulturarbetare. 

Några av projektets mål är att  80% av deltagarna upplever att de har ett mer aktivt liv, höjd livskvalitet, utvidgat socialt nätverk och en meningsfull vardag. Samt att 30% av de som väljer spåret arbete eller studier i ISA-Linjen, ska ha funnit arbete, studieplats eller liknande under projektåret.

Är du intresserad av projektet kontakta Matilda Espmarker; matilda.espmarker@lundsfontanhus.se för mer information.

Lunds Fontänhus
Kävlingevägen 15
222 40 Lund
Telefon: 046-120195
info@lundsfontanhus.se
Orgnr: 802456-4893

Tema av Anders Norén