Skip navigation
Banner: länk till Sveriges fontänhus

Trädgården

På Lunds Fontänhus har vi en stor trädgård med växthus, fruktträd och möjligheter till odling av perenner, grönsaker och ätliga växter. Under 2013 påbörjar vi arbetet med att bygga om trädgården till en ”ätlig trädgård”. Vi kommer att odla vår egen mat, 1- och 2-åriga grönsaker, perenna ätliga växter, kryddor, medicinalväxter, ätliga blommor, frukt och bär.
Presentation av projektet

Presentation av projektet

Vår trädgård

Vår trädgård

Vill du vara med?

Under arbetsenheten Trädgård kan du:

 • Arbeta praktiskt med att bygga, anlägga, odla och sköta trädgården
 • Samla vilda växter
 • Gå kursen ”Odla din egen mat”
 • Följa med på studiebesök till andra ätliga trädgårdar
 • Få hjälp med att formge och planera din egen ätliga trädgård m.m.

Arbetsenheten Trädgård drivs de första tre åren i projektform finansierat av Allmänna arvsfonden.

Följ projektet på www.arvsfonden.se/Community

 

På tisdagar, onsdagar och fredagar finns vår trädgårdsmästare Nisse tillgänglig för att sätta trädgårdsintresserade medlemmar i arbete.

Vi jobbar med:

 • Stadsodling och självförsörjning
 • Design och planering
 • Den ätliga trädgårdens delar
 • Jord och gödsel
 • Anläggning
 • Växtföljd
 • Perenna och självsående ätliga växter
 • Sådd och skötsel
Vårt växthus

Vårt växthus