Skip navigation
Banner: länk till Sveriges fontänhus
 • Välkommen Till Lunds Fontänhus!

  Våra tre grundvärderingar 
  "En plats där Du alltid är välkommen"
  "En plats där vi behandlar alla med respekt och värdighet"
  "En plats där man ska känna sig trygg och får vara sig själv"
 • Friskvård

  Häng med och träna med oss! Att äta rätt och träna är en viktig del för att må bättre.
 • Gröna fingrar

  Följ med oss in i det gröna. Växter och grönt är bland det roligaste som finns att jobba med.
 • Köket

  Hjälp till att laga god mat till våra medlemmar.
 • Student

  Pluggar du eller funderar du på börja plugga. Vi på student projektet kan hjälpa dig!
 • Redaktionen

  Det är vi som jobbar med vår medlemstidning Fontänbladet.

Vad är ett Fontänhus?

Historia

Grunden till Fontänhusrörelsen lades på 1940-talet i New York då en grupp patienter som skrevs ut från Rockland State Hospital bestämde sig för att hålla ihop och hjälpa varandra i strävan efter att undvika upprepad intagning och för att tillsammans stärka sin självkänsla. De ville skapa en trygg gemenskap tillsammans och fokusera på det friska hos varandra i motsats till hur de blivit behandlade på de psykiatriska vårdinstitutioner de varit intagna på. De ville också hjälpa varandra att komma ut i arbetslivet igen. Denna grupp av före detta patienter kallade sig WANA- we are not alone.

Medlemmar från gruppen besökte patienter, studerade annonser efter möjliga arbeten, hjälpte varandra med att hitta boenden, att skaffa socialhjälp och medicinsk hjälp, samt att möta de dagliga problem som de kom att möta i sitt vardagsliv.

År 1948 fick medlemmarna i WANA medel till att köpa en gemensam lokal till gruppen. Alla i WANA hjälpte till med städning, målning, renovering och det arbete som behövdes. På bakgården stod en springbrunn och detta gjorde att gruppen så småningom bytte namn till Fountain House, det är alltså härifrån namnet Fountain House kommer ifrån. Detta hus på den 47:e gatan i New York blev det allra första Fountain House i världen. I mitten av 50-talet anställdes den första handledaren, en socialarbetare vid namn John Beard- som senare blev direktör för verksamheten.

Det första klubbhuset i Sverige startades 1980 tack vare journalisten och radioprofilen Lis Asklunds engagemang.

 

Om Fontänhusverksamheten

Sveriges Fontänhus ingår i en världsomspännande klubbhusorganisation och vänder sig till människor som upplever psykisk ohälsa. Varje svenskt Fontänhus är självständigt och bedrivs antingen som en förening eller en stiftelse, med en styrelse som ytterst ansvarig för verksamheten.

Fontänhusens filosofiska synsätt utgår från ett helhetsperspektiv som bygger på delaktighet och medbestämmande och ett deltagande i sammanhang som täcker in hela livssituationen. Verksamheterna har sin utgångspunkt i varje människas behov av och rätt till att ingå i en arbetsgemenskap, känna sig behövd och saknad om man uteblir, och att var och ens insatser är nödvändiga för att sammanhanget skall bestå. Det individuella stödet sker även från medlem till medlem, d.v.s. sida vid sida. Relationer och kamratskap byggs genom gemensamt arbete i klubbhuset.

Fontänhusen arbetar aktivt för att påverka negativa attityder kring psykisk ohälsa, såväl i samhället i stort som bland de människor som drabbats. Fokus läggs på det friska och förväntningar på att alla kan bidra. Fontänhusen erbjuder en arbetsplats att komma till där vardagen för de deltagande medlemmarna ser ut som för folk i gemen, med arbetstider, raster, gemenskap, relationer, fritid osv.

Ingen vård eller behandling sker i Fontänhusen. Dock får det gemensamma arbetet i Fontänhuset rehabiliterande effekter. Fokus läggs på färdigheter och det som fungerar bra. Den arbetsinriktade dagen är det medel som varje Fontänhus i hela världen bygger på och det betyder att man i klubbhusen arbetar tillsammans för att bedriva verksamheten. Varje medlem, som kliver över tröskeln i ett Fontänhus, bemöts positivt. Varje medlem bidrar med sina kunskaper och färdigheter och utgör en resurs för klubbhuset. Allt arbete är sådant som krävs för att verksamheten ska fungera, inget påhittat arbete förekommer.

Handledare och medlemmar arbetar sida vid sida och bestämmer tillsammans. Handledarnas uppdrag är att engagera, entusiasmera och stå för kontinuiteten i arbetsdagen. Inga medlemmar avlönas för sina arbetsinsatser av Fontänhuset utan arbetsuppgifterna är en del i rehabiliteringen. Verksamhetsbeslut fattas på klubbhusmöten där såväl anställda som medlemmar har rätt att delta med en röst. Demokratiska beslutsprocesser och att var och en blir lyssnad på och tagen på allvar skapar en hälsobringande känsla av ägandeskap över verksamheten.

Alla i klubbhusen delar således på ansvaret för verksamheten men har olika roller. Handledarna är där för att hjälpa medlemmar återfå sin självkänsla, medlemmarna är där för att återfå sin självkänsla och återfå tron på sin förmåga att stå på egna ben. Att arbeta tillsammans med friska människor och bli sedd, hörd och tackad för sina insatser har visat sig vara ett mycket verkningsfullt redskap för tillfrisknande och återhämtning.

Fontänhusen är kort sagt ett ställe där man utgår från det friska. Det bidrar starkt till att man identifierar sig med sina friska sidor vilket är ett effektivt medel för återställande av egenvärde och verksamhetslust.

Fontänhuset i Lund ligger i en underbar patriciervilla belägen på Kävlingevägen 15. Nära centrum, men samtidigt i ett lugnt område där ro och harmoni råder. Välkommen!

 

 

Källa: sverigesfontanhus.se