Skip navigation
Banner: länk till Sveriges fontänhus
 • Välkommen Till Lunds Fontänhus!

  Våra tre grundvärderingar 
  "En plats där Du alltid är välkommen"
  "En plats där vi behandlar alla med respekt och värdighet"
  "En plats där man ska känna sig trygg och får vara sig själv"
 • Friskvård

  Häng med och träna med oss! Att äta rätt och träna är en viktig del för att må bättre.
 • Gröna fingrar

  Följ med oss in i det gröna. Växter och grönt är bland det roligaste som finns att jobba med.
 • Köket

  Hjälp till att laga god mat till våra medlemmar.
 • Student

  Pluggar du eller funderar du på börja plugga. Vi på student projektet kan hjälpa dig!
 • Redaktionen

  Det är vi som jobbar med vår medlemstidning Fontänbladet.

Keyboard shortcuts

These are the key shortcuts that will work on Lunds Fontänhus.

On most web browsers you can activate a key shortcut by holding down the Alt key and pressing the key code (hold down the Ctrl key on a Mac). You may need to hold down the Shift key in addition.

C Continue to followup page
G Go back to the top of the page
I Admin Zone (staff only)
J Previous
K Another/Next
L Login/Logout
M Activate the management menu (staff only)
N Activate bookmarks menu
O Open OcCLE (staff only)
P Preview
Q Activate edit link (staff only)
R Rate
S Skip navigation
U Submit form
W Switch user (staff only)
X Go to the main posting area of a posting form
Y Go to advanced screen
Z Select the zone list
1 Home page
2 News archive
3 Site map
4 Search
5 Staff page
6 Help
7 Rules
8 View the website privacy policy
9 Feedback form
0 Keyboard map
- Webmaster chat (staff only)


Tips for the JAWS screen reader

For best performance, please set JAWS to read Title text. To do this, do the following:
 • From IE, or Firefox, press Insert+F2, the JAWS manager dialog will open. There are lot's of options here, but what you want is the JCF (JAWS Configuration Manager).
 • Press ("C") for the Configuration manager and press enter.
 • Press Alt+S to open the ("User options submenu").
 • Use your up and down arrow keys to navigate to the ("HTML Options Settings") dialog and press enter.
 • Press CTRL+Tab till you get to the ("HTML options") page.
 • Tab to "Text Link Options" and press up arrow to the "Use Title" radio button, and press the Tab key to get to the "Ok" button, and press spacebar or enter.
 • You should now be back in the configuration manager. Press Alt+F4 to save your settings, and you will be returned back to the website.
Note that these settings only work with JAWS 11 users and lower. For JAWS 12 users and higher, please see the manual on how to do this.