Kristallen

Projekt Kristallen

Detta samverkansprojekt vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning som bedöms kunna gå vidare till anställningar av olika slag på arbetsmarknaden.  För att kunna delta krävs att man har kontakt med någon av samarbetspartnerna i projektet. De samverkande är Fontänhuset, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Lunds Kommun- Serviceförvaltningen. Projektet kommer löpa under tre och ett halvt år för att utveckla hållbara arbetsformer, arbetsplatslärande och samverkan samt öka kunskapen om psykisk ohälsa i relation till arbete. Medel till projektet kommer från Finsam som under 2014 gör en större satsning på att påverka arbetsgivare att inkludera människor med funktionsnedsättningar.

——————

Arbetsuppgifter: Projektet ska utvecklas etappvis med start av arbetsuppgifter främst i Konferensservice kopplat till restaurangen på våning sju i Kristallen. En utvidgning av arbetsuppgifter kommer ske successivt till andra områden.

——————

Metoden i projektet utgår från Fontänhusets värdegrund och arbetsrehabiliteringsmodell i kombination med arbetssättet från supported employment/riktade stödinsatser på arbetsplatsen. All delaktighet i projektet börjar i Fontänhusets verksamhet, med delaktighet i den arbetsinriktade dagen samt samtal och kartläggning.

——————

MÅL:

Projektets mål är att utveckla ett inkluderande arbetssätt, öka kunskapen om och minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa, genom

  • Att personer med psykisk funktionsnedsättning får möjlighet att utveckla arbetslivskompetens och tänka i nya banor i arbetslivet.
  • Att erbjuda personer med psykisk funktionsnedsättning olika former av individuellt stöd och pröva olika typer av anställningsformer.
  • Att utveckla en långsiktighet och hållbarhet i samverkan mellan aktörer, stödsystem och förvaltningar.
  • Att utveckla samarbetet med brukarorganisationer.
  • Att stödja Fontänhusets idé att utveckla ett socialt företag som kan erbjuda olika servicetjänster.

——————

Projektansvariga: Monique Draker

Hör av er om ni har frågor, funderingar eller är intresserade av att veta mera.
Ni är alltid varmt välkomna till oss!
E-post: kristallen@lundsfontanhus.se
Telefon: 046-120195

Lunds Fontänhus
Kävlingevägen 15
222 40 Lund
Telefon: 046-120195
info@lundsfontanhus.se
Orgnr: 802456-4893

Tema av Anders Norén