Skip navigation
Banner: länk till Sveriges fontänhus

Välkommen våren!

Här kommer en liten dikt passande till det som händer runt omkring oss nu:

Välkommen åter, snälla sol,
som jagat nordanvinden,
nu har du sovit sen i fjol
och vaknar röd om kinden.
Värm upp vår jord, så växer råg
och fyller bondens lada.
Värm sund och vik och vind och våg,
så får vi gå och bada.
Välkommen åter, snälla sol, 
lys över land och vatten
nu klingar sång, nu stäms fiol,
nu dansas hela natten!

August Stringberg

Rating

Unrated