Prisma-gruppen

Mångfalden segrar alltid över enfalden.

Och kärleken besegrar ju som bekant allt.
Likt de övriga grupperna i huset tar hand om trädgården, köket och studentstöd, så har vi i Prisma-gruppen tagit på oss den angelägna uppgiften att informera och stödja huset i frågor om jämlikhet och HBTQA.
Fontänhuset är en plats för personer som har, eller har haft, kontakt med psykiatrin. Vi är ett hus med nolltolerans när det gäller förtal om sexualitet och kön. Prisma försöker hjälpa till att leva upp till denna nolltolerans.

Prisma står för jämlikhet och feminism i det vi tror att alla människor har lika värde. Lite som blommorna på ängen. Just nu träffas vi på måndagar kl. 15 digitalt. Du hittar med info i kalender. 

Har du några frågor kan du mejla oss på prisma@lundsfontanhus.se

Lunds Fontänhus
Kävlingevägen 15
222 40 Lund
Telefon: 046-120195
info@lundsfontanhus.se
Orgnr: 802456-4893

Tema av Anders Norén