Dokument

Verksamhetsberättelse, 2023

Hela verksamhetsberättelsen 2022: Verksamhetsberättelse 2022.

Hela verksamhetsberättelsen:
VB.LundsFontanhus.2021

Uppdaterad version av verksamhetsberättelsen

Vägar vidare, En väg framåt och Exakt (stöd till studier och arbete): Vägarvidare.2021

Vägar vidare Vägar vidare 2021

Utvärdering och citat, 2021:
Röster.ur.verksamheten.2021

Naturkontakt, 2021:
Naturkontakt.2021

Statistik, 2021
Statistik 2021

Andra dokument

Slutrapport.Exakt.2020.X

Bilagor1-8. (Statistik, terminsprogram m.m från projekt Exakt)

Statistik i Exakt, sammanställning Bilagor.statistik.