Gröna Fingrar

Välkommen till det
såå välgörande gröna!

Gröna Fingrar är vår trädgårdsenhet vid Lunds Fontänhus.
Här kan du vara med utan krav på prestation. Målet är att förbättra ditt mående, både psykiskt och fysiskt. Du kan vara med och skapa våra odlingar och vår trädgård. Här frodas inspiration och medbestämmande. Du kan hänga med ut i trädgården och lära dig mer om odling och trädgård. På så vis tränas du också i att komma upp på morgonen och vara delaktig i ett arbetslag, helt utifrån din egen ork och lust.

Vi har trevligt på våra kolonilotter. Inte bara när vi planterar, gräver och vattnar utan ibland bara sticker vi dit och grillar och trivs bra ihop i den sköna naturen. Det vi har odlat används bland annat till inläggningar, marmelad och sylt som vi säljer på öppet hus och skördefest i stadsparken.

Lunds Fontänhus
Kävlingevägen 15
222 40 Lund
Telefon: 046-120195
info@lundsfontanhus.se
Orgnr: 802456-4893

Tema av Anders Norén