Joint Attention

 

Juni 2024

torsdag juni 20

9:30 am – 10:00 am
Morgonmöte
rum.konferans (Magle Stora Kyrkogata 5, Lund, Skåne 223 50, SE)

fredag juni 21

9:30 am – 10:00 am
Morgonmöte
rum.konferans (Magle Stora Kyrkogata 5, Lund, Skåne 223 50, SE)
12:30 pm – 2:00 pm
Fredagsmöte
rum.konferans (Magle Stora Kyrkogata 5, Lund, Skåne 223 50, SE)

Vi pratar om veckan som varit och förbereder oss för nästa

måndag juni 24

9:30 am – 10:00 am
Morgonmöte
rum.konferans (Magle Stora Kyrkogata 5, Lund, Skåne 223 50, SE)

tisdag juni 25

9:30 am – 10:00 am
Morgonmöte
rum.konferans (Magle Stora Kyrkogata 5, Lund, Skåne 223 50, SE)

onsdag juni 26

9:30 am – 10:00 am
Morgonmöte
rum.konferans (Magle Stora Kyrkogata 5, Lund, Skåne 223 50, SE)

torsdag juni 27

9:30 am – 10:00 am
Morgonmöte
rum.konferans (Magle Stora Kyrkogata 5, Lund, Skåne 223 50, SE)

fredag juni 28

9:30 am – 10:00 am
Morgonmöte
rum.konferans (Magle Stora Kyrkogata 5, Lund, Skåne 223 50, SE)
12:30 pm – 2:00 pm
Fredagsmöte
rum.konferans (Magle Stora Kyrkogata 5, Lund, Skåne 223 50, SE)

Vi pratar om veckan som varit och förbereder oss för nästa

Augusti 2024

torsdag augusti 29

1:00 pm – 3:00 pm
Styrgruppsmöte

Joint Attention (JA!)

 

I en tid med ökande arbetslöshet och psykisk ohälsa vill Lunds Fontänhus tillsammans med kulturarbetare och målgruppen, människor med psykisk ohälsa, driva ett lustfyllt projekt där kreativa processer går hand i hand med stöd mot framtid, studier och arbete. I projektet skapas en plattform för meningsfull sysselsättning parallellt med individuellt stöd rörande vägen vidare. Projektet innehåller tre övergripande delar.

KUR 2.0: Utveckling av KUR- begreppet (Kulturunderstödd Rehabilitering). Kreativa grupprocesser som sker på daglig basis efter den enskilde individens behov och förutsättningar, vars syfte är att skapa struktur, ge sammanhang och funktion för den som väljer att medverka.

ISA-Linjen: Stödet är både individuellt och gruppbaserat och innehåller tre spår. För de deltagare som inte är redo för arbetsmarknad eller studier finns spåret Ingen aning som syftar till att stödja deltagaren i sin medverkan i projektet och i att utforska riktning framåt. De andra spåren, som den enskilde kan gå in i, när denna är redo, är Studier eller Arbete, här använder vi oss metoderna IPS och SEd.

Skapelsen: I arbetet med KUR 2.0 väljer deltagarna ett gemensamt mål som gruppen arbetar med att ta fram tillsammans, det kan röra sig om presentationer, poesiaftnar, musikvideos, utställningar, dansperformance mm. Dessa “redovisningar” bidrar till kunskap och information om psykisk ohälsa. Det kommer även tas fram arbetsplatsutbildningar och workshops för näringsliv, offentlig sektor mm för en mer inkluderande arbetsmarknad.

För mer information kring Joint Attention, gå till personalsidan.