Joint Attention

Joint Attention (JA!)

 

I en tid med ökande arbetslöshet och psykisk ohälsa vill Lunds Fontänhus tillsammans med kulturarbetare och målgruppen, människor med psykisk ohälsa, driva ett lustfyllt projekt där kreativa processer går hand i hand med stöd mot framtid, studier och arbete. I projektet skapas en plattform för meningsfull sysselsättning parallellt med individuellt stöd rörande vägen vidare. Projektet innehåller tre övergripande delar.

KUR 2.0: Utveckling av KUR- begreppet (Kulturunderstödd Rehabilitering). Kreativa grupprocesser som sker på daglig basis efter den enskilde individens behov och förutsättningar, vars syfte är att skapa struktur, ge sammanhang och funktion för den som väljer att medverka.

ISA-Linjen: Stödet är både individuellt och gruppbaserat och innehåller tre spår. För de deltagare som inte är redo för arbetsmarknad eller studier finns spåret Ingen aning som syftar till att stödja deltagaren i sin medverkan i projektet och i att utforska riktning framåt. De andra spåren, som den enskilde kan gå in i, när denna är redo, är Studier eller Arbete, här använder vi oss metoderna IPS och SEd.

Skapelsen: I arbetet med KUR 2.0 väljer deltagarna ett gemensamt mål som gruppen arbetar med att ta fram tillsammans, det kan röra sig om presentationer, poesiaftnar, musikvideos, utställningar, dansperformance mm. Dessa “redovisningar” bidrar till kunskap och information om psykisk ohälsa. Det kommer även tas fram arbetsplatsutbildningar och workshops för näringsliv, offentlig sektor mm för en mer inkluderande arbetsmarknad.

Teaterunderstödd rehabilitering (TUR)

Skrivunderstödd rehabilitering (SKUR)

För mer information kontakta Magnus Nylander:
0736743584
magnus.nylander@hotmail.com

Peo Lindholm
peo.lindholm@lundsfontanhus.se
076-0281579

Tony Lundgren
tony.lundgren@lundsfontanhus.se
073-3609387

Rahel Yebio
rahel.yebio@lundsfontanhus.se
076-7922956

Kristina Nilsson
kristina.nilsson@lundsfontanhus.se

Buster Blaesild
buster@lundsfontanhus.se

Lunds Fontänhus
Kävlingevägen 15
222 40 Lund
Telefon: 046-120195
info@lundsfontanhus.se
Orgnr: 802456-4893

Tema av Anders Norén