Sekretesspolicy

Sekretesspolicy (senast uppdaterad 2024-06-15)

  1. Microsoft 365 [under utveckling]
  2. Besöks och användningsstatistik från lundsfontanhus.se

Vi använder inte Google Analytics, inte heller den allra senaste versionen då den också strider mot GDPR. Vi använder istället Matomo som är GDPR-compliant.

Matomo är ett open-source verktyg som fokuserar på dataintegritet och kontroll. Tidigare känt som Piwik, erbjuder Matomo kraftfulla analysfunktioner utan att kompromissa med användarnas integritet. Vi använder datat för att få insikter om vår verksamhet och vår hemsida. Ingen personlig information lagras. Vill du ändå av någon anledning stänga av statistikfunktionen under ditt besök så använd länken.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.