Bli medlem

Verksamheten bygger på ett kostnadsfritt och icke tidsbegränsat medlemskap öppet för alla med erfarenhet av psykisk ohälsa. Medlem kan den bli som har genomgått en introduktion och provat delta i verksamheten tre till fem gånger.

Om du undrar om Fontänhuset är någonting för dig brukar det bästa vara att ringa oss (046-120195) och boka in ett nybesök. Då tar en handledare och medlem emot dig, visar dig runt och ni har ett samtal kring hur du kan börja din resa med Fontänhuset. All verksamhet bygger på frivillighet och du som individ avgör själv hur du vill använda verksamheten. Om du önskar finns det möjlighet att skapa ett individuellt schema eller en arbetsplan för ditt deltagande i huset. Du som individ ger och får stöd utifrån sina förutsättningar och reglerar själv sin återhämtningsprocess.

Om du är intresserad av att delta i Naturkontakt, Studieenheten (En väg framåt) eller IPS-enheten så är det lättast att du direkt tar kontakt med representanter för dessa enheter. Klicka här.