Om Lunds Fontänhus

En arbets- och studieinriktad dag full av gemenskap

Lunds Fontänhus riktar sig till dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa. Här vill vi erbjuda en miljö där livskvalitet, socialt nätverk och självkänsla kan växa. Här arbetar vi tillsammans i en arbetsinriktad dag med plats för såväl studier och arbete som samtal, diskussioner, fika och gemensam lunch.  Du kommer hit på dina egna villkor och vi värdesätter just dina erfarenheter och din kompetens. Tillsammans skapar vi Lunds Fontänhus och du som medlem kan vara med och forma vår gemensamma framtid med dina idéer.

På Lunds Fontänhus kan du delta i olika arbetsenheter där vardagen struktureras genom två enhetsmöten morgon och eftermiddag, dessa kan du läsa mer om under andra flikar på sidan. Du väljer själv var du vill engagera dig och deltar helt efter dina förutsättningar.

På Lunds Fontänhus finns en Administration, en Redaktion med tidning och podd, Musikverksamhet med studio och repmöjligheter, en Gröna Fingrar-enhet med odling och förädling samt en Köksenhet med café och restaurang. Här tillagas och serveras lunch fem dagar i veckan och brunch på söndagar till självkostnadspris. Fontänhuset driver även flera satsningar och projekt på olika områden, såsom teater, återbruk och friskvård.

Några röster från Fontänhuset

“Skönt att känna sig motiverad att komma hemifrån”

“Min psykiska hälsa har förbättrats av att komma hit”

“Känner att jag har ett värde som människa”

“Verksamheten ger mig struktur samt gemenskap i mitt liv”

“Man får ökad självkänsla”

“En av de viktigaste och mest avgörande platserna i mitt liv”

“Det är min livlina”

Socialt program och reach out

Verksamheten bedriver även ett rikt socialt program med olika aktiviteter, firande av högtider och födelsedagar! Om medlemmar inte kommer till Fontänhuset, blir isolerade hemma eller är inlagda försöker Fontänhuset ta kontakt och ge stöd. Medlemstödet kan även innefatta hjälp med bostadsfrågor, stöd i sökandet av ekonomiska medel, samverka med myndigheter och vård m.m. 

Medlemskap

Verksamheten bygger på ett kostnadsfritt och icke tidsbegränsat medlemskap öppet för alla med erfarenhet av psykisk ohälsa. Medlem kan den bli som har genomgått en introduktion och provat delta i verksamheten tre till fem gånger.

Om du undrar om Fontänhuset är någonting för dig brukar det bästa vara att ringa oss (046-120195) och boka in ett nybesök. Då tar en handledare och medlem emot dig, visar dig runt och ni har ett samtal kring hur du kan börja din resa med Fontänhuset. All verksamhet bygger på frivillighet och du som individ avgör själv hur du vill använda verksamheten. Om du önskar finns det möjlighet att skapa ett individuellt schema eller en arbetsplan för ditt deltagande i huset. Du som individ ger och får stöd utifrån sina förutsättningar och reglerar själv sin återhämtningsprocess. 

En vanlig dag hos oss (vår grundstruktur)

8:30 Huset öppnar, kaffe/frukost och möjlighet till samvaro.
9:15 Morgonmöte för samtliga enheter med syfte att kartlägga dagen och ta en titt på veckan
9.30 Arbete på enheterna.
12:00 Lunch.
13:00 Enhetsmöte. Arbete på enheterna.
16:00 Huset stänger för dagen. Obs! fredagar stänger huset 15.00

På onsdagskvällar har vi ingen arbetsinriktning. Då har vi mest social samvaro. Vi fikar, umgås, har pyseelgrupp och spelgrupp i all enkelhet.

Här kan du se veckans och dagens program: https://lundsfontanhus.se/kalender/

Klubbhusmöte

Schemalagda onsdagar kl. 14:00 -15:00 är det Klubbhusmöte: Diskussions- och beslutsforum rörande huset som helhet. Kom och var med och fatta beslut som rör hela huset.

Stöd till arbete och studier

Om du vill ha stöd vidare mot arbete eller studier finns goda möjligheter till detta genom studieenheten En väg framåt och det arbetsinriktade Projekt Exa(k)t.  Långsiktigt stöd ges här för att medlemmar ska kunna få, finna och behålla arbete eller studier.