Vad är ett Fontänhus?

Historia

Grunden till Fontänhusrörelsen lades på 1940-talet i New York då en grupp patienter som skrevs ut från Rockland State Hospital bestämde sig för att hålla ihop och hjälpa varandra i strävan efter att undvika upprepad inläggning och för att tillsammans stärka sin självkänsla. De ville skapa en trygg gemenskap tillsammans och fokusera på det friska hos varandra i motsats till hur de blivit behandlade på de psykiatriska vårdinstitutioner de varit intagna på. De ville också hjälpa varandra att komma ut i arbetslivet igen. Denna grupp av före detta patienter kallade sig WANA- we are not alone.

Medlemmar från gruppen besökte patienter, studerade annonser efter möjliga arbeten, hjälpte varandra med att hitta boenden, att skaffa socialhjälp och medicinsk hjälp, samt att möta de dagliga problem som de kom att möta i sitt vardagsliv.

År 1948 fick medlemmarna i WANA medel till att köpa en gemensam lokal till gruppen. Alla i WANA hjälpte till med städning, målning, renovering och det arbete som behövdes. På bakgården stod en springbrunn och detta gjorde att gruppen så småningom bytte namn till Fountain House, det är alltså härifrån namnet Fountain House kommer ifrån. Detta hus på den 47:e gatan i New York blev det allra första Fountain House i världen. I mitten av 50-talet anställdes den första handledaren, en socialarbetare vid namn John Beard- som senare blev direktör för verksamheten.

Det första klubbhuset i Sverige startades 1980 tack vare journalisten och radioprofilen Lis Asklunds engagemang.

Lunds Fontänhus
Kävlingevägen 15
222 40 Lund
Telefon: 046-120195
info@lundsfontanhus.se
Orgnr: 802456-4893

Tema av Anders Norén