Media och kommunikation

Husets absoluta mittpunkt

Ett Fontänhus driver vi tillsammans, medlemmar och handledare. Även det arbete som krävs för att strukturera verksamheten. På Kontoret/Administrationen tar vi hand om schemaläggning, skriver ansökningar till fonder och stiftelser, budgetplanering, administrerar protokoll och post och sköter statistiken i huset.
Vi ser även till att det alltid finns skrivmaterial, kopieringsmaterial, samt gör beställningar och felanmälningar. Är du intresserad av att vara med och arbeta i den övergripande strukturen för Lunds Fontänhus är detta rätt enhet för dig.