Projekt Exa(k)t!

Välkommen till Projekt Exa(k)t: Kompetensutveckling som en del av ett aktivt mångfaldsarbete

 

Varför behövs detta?

Personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga har betydligt svårare att få jobb än befolkningen i övrigt. Det gäller i hög grad unga med psykisk ohälsa.

Vilka modeller använder vi?

Modellen för Lunds Fontänhus studieenhet En väg framåt och Region Skånes modell för att öka rekryteringen av personer med funktionsnedsättning.

Vilka är våra målgrupper?

  • Akademiker med psykisk ohälsa som slutfört eller är på väg att slutföra eftergymnasial utbildning och står relativt nära arbetsmarknaden.
  • Chefer och medarbetare på praktikplats/arbetsplats

Vad vill vi uppnå?
Att tio personer per år får anställning antingen direkt eller via praktik


Vad erbjuder vi?

  • Stöd vid rekrytering
  • Praktik/ utvecklingsanställning
  • Handledning
  • Arbetsplatsnära kompetensutveckling

Hur samverkar vi?

  • Samordnare är projektkoordinatorn på HR avdelningen, Lunds kommun
  • Handledning/praktik genom projektägaren Lunds Fontänhus
  • Kompetensprogrammet genom Inkluderingsprojektet

 

Kontakt: EXAKT@lundsfontanhus.se
Facebook
Instagram