Stöd till arbete: Exa(k)t!

Hur får jag in en fot på arbetsmarknaden? Vi vet EXA(K)T

Individanpassat stöd ut i arbetslivet!

På Lunds Fontänhus arbetsinriktade enhet Exa(k)t arbetar vi med individanpassat stöd till arbete, riktat till dig mer erfarenhet av psykisk ohälsa.

Målet är att du som individ ska få möjlighet att finna, få och behålla ett arbete som ligger i linje med din vilja, utbildning och kompetens. På denna enhet ger vi stöd både emotionellt, teoretiskt och praktiskt i de frågor som rör arbetslivet. Här träffar du en arbetsspecialist som tillsammans med dig kartlägger lite kring vem du är, vad du vill arbeta med och vilket stöd du behöver på vägen. Vi ger dig sedan uppbackning i alltifrån kontakten med arbetsgivare till arbetssökande, rollspel inför intervjun, fixande av CV och personligt brev m.m. Tillsammans gör vi en arbetsplan där vi steg för steg arbetar mot dina mål.

Vi bokar in regelbundna avstämningsträffar utifrån behov och finns med i hela den process som det innebär att få, finna och behålla ett arbete. Utifrån ditt behov kan vi också finnas med som en aktiv part i samverkan med såväl arbetsgivare som vårdkontakter.

IPS – individual placement and suppport IPS (Individual Placement and Support) är  den evidensbaserad metod som vi använder. Den förordas av socialstyrelsen och bygger på följande principer: 

  • Vanligt arbete är målet 
  •  Lämpligheten baseras på individens vilja att arbeta 
  • Individens vilja och kompetens står i centrum 
  • Gemensam analys och kartläggning, matchning mot arbete,, stöd i arbetssökande processen – förbereda CV, öva intervju, ta kontakt med arbetsgivare, anpassningar m.m. 
  • Arbetssökandet inleds tidigt (inom en månad) 
  • Bidragsrådgivning och ekonomiskt ställningstagande ges i ett tidigt skede 
  • Nära samarbete med individens vårdgivare och stödfunktioner 
  • Kontinuerligt stöd både till individ och arbetsgivare! 

Forum för arbets- och livsredskap!

På Lunds Fontänhus erbjuder vi inte bara ett individinriktat stöd utan även ett kollektivt stöd utifrån Fontänhusmodellen. Tillsammans är vi starkare och kan genom delade erfarenheter, grupper och daglig gemensam struktur uppleva ökad livskvalitet, vänskap och rutiner. Varje vecka erbjuder vi grupp- och nätverksträffar av olika slag men också ett sammanhang med dagliga enhetsmöten där du kan strukturera ditt arbetssökande tillsammans med andra. På Fontänhuset kan du finna gemenskap och här erbjud alltifrån lunch till friskvård, gemensamt arbete och sociala aktiviteter. Vårt mål är att du inte bara ska ta dig ut på arbetsmarknaden utan också hitta vägar till ökad hälsa, ett utökat socialt nätverk, en stärk känsla av delaktighet och livskvalitet samt en ryggsäck full av strategier du har nytta av i arbetslivet.

Några olika röster från Exakt:

”En av de viktigaste och mest avgörande platserna i mitt liv. Även när jag är ute i jobb så möjliggör Fontänhuset för mig att bibehålla en hållbar arbetsdag.

”Struktur, stöttning, inspirerande sätt att förhålla sig till arbetssökandet och att fokusera på hållbara tillvägagångssätt.”

”Självkänslan och kontakter med arbetsgivare. Nu är jag timmis på ett ställe och får sannolikt sommarjobb där.”

”Jag är starkare och tror på mig själv.”

”Mår bra av att ingå i sociala sammanhang, få värdefull input och ha bollplank.”

”Det stödet jag får leder till bättre mående”

”Känner mer ansvar inför andra när jag behöver komma igång med uppgifterna”

Kontakten med arbetsgivare och sammarbetspartners

IPS är ett stöd som inte bara riktar sig till individen utan också till dig som arbetsgivare. En lyckad anställning är en anställning som fungerar bra för både arbetsgivare och arbetstagare. Med en större mångfald bidrar vi till en bättre och roligare arbetsplats. Från oss kan du som arbetsgivare få stöd av i olika frågor. Vi kan erbjuda skräddarsydd arbetsplatsnära kompetensutveckling till såväl chefer som kollegor i frågor som rör psykisk hälsa och arbetsliv när du som arbetsgivare vill arbeta för en breddad rekrytering. Vi har kontinuerliga kontakter med olika arbetsgivare och omkringliggande samarbetspartners för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar som gynnar både arbetsgivare och arbetstagare. Vi samarbetar med flera olika arbetsgivare, däribland Lunds kommun som just nu arbetar med att vidareutveckla “En väg in” . En modell som kommer användas för att arbeta fortsatt med breddad rekrytering inom kommunen.

Intresserad?

Om du vill veta mera om Exakt så tveka inte att ta kontakt med någon av våra handledare.

Anne Schildt är handledare och arbetsspecialist i Exa(k)t. Hon är Fontänhusets arbetsspecialist utifrån IPS-modellen. Vi arbetar utifrån Fontänhuset med IPS riktat till dig som är arbetssökande och är i behov av en arbetsspecialist. Hon organiserar även nätverksträffar tillsammans med sina kollegor.
Kontakt: Anne.schildt@lundsfontanhus.se
Telefon: 076-324 65 03

Peo Lindholm

Epost: peo.lindholm@lundsfontanhus.se
Telefon: 076-0281579

Vår kalender

Nedan visas våra aktiviteter som rör studier, arbete och friskvård. För övriga händelser följ länken under kalendern.

Genom dagliga möten kl. 9:15 och 13:00 alla vardagar, på andra våningen, kan du planera en arbets- och studiedag tillsammans med andra. Här varvas studier och arbete med samtal, fika, och lunch (kl. 12 och 12:30).

Övriga aktiviteter på Lunds Fontänhus

Mentorsprogram

På grund av Covid 19 har vi fått ligga lågt med vårt mentorsprogram vars idé har utformats tillsammans med flera av Lunds Rotary klubbar. Men som deltagare i Exa(k)t kan du anmäla dig redan nu om du vill hitta en mentor framöver att samtala med inom ditt område.

Läs mer här: Mentorsprogram

Läs mer om vårt arbete

Under 2017-2020 drevs vår arbetsinriktad enhet i formen av ett arvsfondsprojekt. Läs gärna mer om våra resultat och vår bakgrund här.

Slutrapport.Exakt.2017-2020
Statistik.Exakt.slutrapport.hemsida

VägarVidare.2020.