Projekt EXA(K)T!

Hur får jag in en fot på arbetsmarknaden? Vi vet EXA(K)T


I vårt nya, spännande projekt Exa(k)t arbetar Lunds Fontänhus tillsammans med Finsam,  Arbetsförmedlingen och Lunds kommun för att stödja arbetsplatser att rekrytera personer med psykisk ohälsa.
Projektet är öppet för individer med erfarenhet av psykisk ohälsa, med ett  extra fokus på dig som har eftergymnasial utbildning.


Projekt Exa(k)t!

Kompetensförsörjning, mångfald och stöd i arbetslivet.

Inom Projekt Exa(k)t så jobbar vi med chefer och medarbetare på praktik- och arbetsplatser i Lunds Kommun. Vi erbjuder stöd vid rekrytering med fokus på bristyrken, kompetensförsörjning och arbetsplatsnära utbildning. På Projekt Exa(k)t tror vi att en arbetsplats som hyllar mångfald blir bättre, kreativare och roligare. Är du en arbetsgivare så kan vi stödja dig att lyckosamt integrera personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och skapa en mer inkluderande arbetsplats.

Projekt Exa(k)t erbjuder även individuellt stöd till arbetssökande. Vi stödjer dig som arbetssökande att få, finna och behålla ett jobb och ger stöd genom handledning, workshops, och professionell utveckling. Du som individ kan få stöd att upprätthålla en karriär som fungerar och vi arbetar utifrån den kompetens och utbildning du har med dig. Vi kombinerar modellen som används på Lunds Fontänhus studieenhet, En Väg Framåt, med IPS och Region Skånes modell för att öka rekryteringen av personer med funktionsnedsättning.

Kontakta oss på

exakt@lundsfontanhus.se


Vår Personal

Sebastian Ståhl är projektledare i Exa(k)t. Han är Fontänhusets arbetsspecialist utifrån IPS-modellen. Vi arbetar utifrån Fontänhuset med IPS riktat till dig som är arbetssökande och är i behov av en arbetsspecialist. Han organiserar även nätverksträffar tillsammans med sina kollegor.
Kontakt: Sebastian.stahl@lundsfontanhus.se
Telefon: 073-528 55 56

Anne Schildt är projektledare i Exa(k)t. Hon är Fontänhusets arbetsspecialist utifrån IPS-modellen. Vi arbetar utifrån Fontänhuset med IPS riktat till dig som är arbetssökande och är i behov av en arbetsspecialist. Hon organiserar även nätverksträffar tillsammans med sina kollegor.
Kontakt: Anne.schildt@lundsfontanhus.se
Telefon: 076-324 65 03

Sofia Nygren Ploska jobbar på personalavdelning på Lunds kommun med projektet “Intern koordinering av arbetsmarknadsåtgärder”. Hon samarbetar med Arbetsförmedlingen och Projekt Exa(k)t för att förbättra och expandera rekryteringen inom Lunds kommun. Detta med syftet att möjliggör fler anställningar för Lunds Fontänhus medlemmar .
Kontakt: Sofia.nygren@lund.se
Telefon:

 

Projektet finansieras av:
Facebook

I kalendern nedan visas våra aktiviteter som rör studier, arbete och friskvård. För övriga händelser följ länken under kalendern.

Genom dagliga möten kl. 9:15 och 13:00 alla vardagar, på andra våningen, kan du planera en arbets- och studiedag tillsammans med andra. Här varvas studier och arbete med samtal, fika, och lunch (kl. 12 och 12:30).

Övriga aktiviteter på Lunds Fontänhus

Lunds Fontänhus
Kävlingevägen 15
222 40 Lund
Telefon: 046-120195
info@lundsfontanhus.se
Orgnr: 802456-4893

Tema av Anders Norén