Projekt EXA(K)T!

HUR FÅR JAG IN EN FOT
PÅ ARBETSMARKNADEN?
VI VET EXA(K)T.

En arbetsplats som värdesätter mångfald blir ofta bättre. Den blir mer kreativ, rolig och utvecklande.

I vårt nya, spännande projekt Exa(k)t arbetar vi på Lunds Fontänhus tillsammans med Finsam,  Arbetsförmedlingen och Lunds kommun för att skapa sådana arbetsplatser. Vi vill öppna upp dörrar och ge stöd till dig som vill få en bra start i arbetslivet samtidigt som vi erbjuder utbildning för chefer och medarbetare inom Lunds kommun.
I  Projekt Exa(k)t använder vi två modeller. Dels den som används inom vår studieenhet En väg framåt, dels IPS och Region Skånes metod för att öka rekryteringen av människor med funktionsnedsättning.
Vi fokuserar i detta projekt på dig som är akademiker med erfarenhet av psykisk ohälsa. Du ska ha slutfört eller vara på väg att slutföra eftergymnasial utbildning och stå nära arbetsmarknaden.

Matilda är projektledare i Exa(k)t, men också husets eget kärnkraftverk. Hon handleder studenter, organiserar träffar, styr upp verksamheten, informerar om huset utåt, skriver ansökningar, om medel för nya projekt och sjunger opera på den eventuella fritiden.

 

 

 

 

 

 


Kontakt: exakt@lundsfontanhus.se

matilda.espmarker@lundsfontanhus.se

Facebook
Instagram
Lunds Fontänhus
Kävlingevägen 15
222 40 Lund
Telefon: 046-120195
info@lundsfontanhus.se
Orgnr: 802456-4893

Webb-ansvarig: Mattias Bengtsson

Tema av Anders Norén